Aku Nduwe Rasa Tresno

kidung lembayung kidung ati kang wuyung aduh biyung …   crita karipta cinipta ciptaning rasa rasa sukma larabranta aduh rama ..   bungah lan susah garising urip jalma tinitah ngrekso rasa lan ukara yen .. tho pance aku nduwe rasa tresno ..     pinggir rel –(gedog), 22 Februari 2012