aku luimagesnga ninggal gagasan

lunga mengetan mapak srengenge

marani tumungkule dina

aku lunga ninggal pengarep

ngungkuri laku ninggal sliramu

mung prasaja setia tuhu

aku lunga njupuk impen

tumraping panguripan sejati

nyawiji ing prajanji suci

kantinen tekaku nimas

masio mung layang tanda tresna

pratanda kapang uripku

amarga ninggal ake sliramu …

Ngisor Ringin, 26 – 02 -2012

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.