candra wes angslup gumanti baskara
tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep
nguntapake lakune tetes – tetes embun
minangkani janji marang panguripan

wus sewindu luwih patang warsa
ngreronce kidung bebarengan

ing lembar – lembar katresnan

dudu mung kidung ananging kasunyatan

wus sewindu luwih patang warsa
ngumbara ing donyaning bebrayan
ngrungkepi angen-angen mring kabegjan
mung satuhu mureh ridho ning Gusti Allah
 Medio
… Tengah Wengi …..
…. Pinggir Rel : Pos 3 RW 15 .. (setahun kepungkur)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.