rikala netramu nyawang temelung nang mripatku
ana rasa adem njejet nang dadaku..
nunjem pulung atiku, dadi waspa tumetes siji-siji

rikala astamu kumlawe nggandeng tanganku
ana rasa gemeter adem panas nang awakku..

rikala nyawang lathimu sing mesem isih tetep ngujiwat,
kaya esem-esem 5 taon kepungkur….

pasuryanmu kaya padange rina ing tengah wengi
kang madangi jagat ananging ora krasa panas…

ah… tansah katon ing manik-manik netramu memanising crita kawuri
sing ora bisa ilang saka angen-angen lan ati iki.

impen kapang sing mung dadi sejarah..
sing tetep ndak simpen kanthi rapet jroning ati..

aku njaluk idi palilahmu nimas…
yo wis ben kabeh tansah dadi crita sing endah
yo wis ben dadi sejarah
yen to antarane aku lan sliramu pancen ana crita
crita tresna sing kebak tangis

amarga pancen butuh sewu wangsulan
saka siji pitakonan

rasa tresnoku marang sliramu apa salah ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.