gisiking wengi adhem tintrim tanpa rasa

mung lintang panjerina kang madhangi jagat

amarga rembulan  kemulan mendhung

atiku temlawung …

atiku ngudarasa njambak pengarep-arep

ndak kekep pangrasaku

rikala aku nyoba ngaturake marang sliramu tirta suci

amarga esemu prasasat tetesing embun

marang ati kang nandhang wuyung

ing pungkasaning ratri

atiku kapang

pasuryanmu tansah lelimengan ing gisiking kalbu

canthing-canthing ing astamu

mbatik ati, atiku kang nandang branta

ing pungkasaning ratri

ndak kanthi tumekaning surya wayah esok

mbarengi  jago kluruk nggugah birahi

ing pungkasaning ratri

ndak ronce kembang-kembang wangi

kinanthi doa-doa suci

mbarengi tumetesing waspaku nguntapake laku

laku mu nimas ing bebrayan sejati

?

Gedog, 3 Nop 2010

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.