Wus ora ono rembuk lan gunem

Mung gari kekesing ati kang adem

Ora ono swara kekidungan ing tengah wengi

Ngidungake panguripan mring mulyaning putra-putri

 

Pawarta sing ndak tampa nyedaki wengi

Bebarengan tumungkule rembulan sabit

Kepara krungu suara adzan magrib

Atiku njerit …..

 

Mak … panjenengan nilar prastawa

Mak … penjenengan tindak tanpa kandha

Mak … penjenengan ninggal putra lan bapa

Mak … penjenengan sampun wonten alam beda

 

Kinanthi kekidungan suci

Kulo tansah memuji

Mugi .. Mamak pikantuk papan ing kaswarganing Gusti ..

 

…. blitar, 22 Agustus 2018 .. Idul Adha 1439 H …

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.