indextak waca kanthi permati

sasuwek kertas abang ati

tak baleni siji-siji tembung kuwi

ora ketemu surasa kangen ing ati

tak waca nganggo kaca mata

pancen ora ana tembung tresna

angen-angen ku pancen ngayawara

mbujung ati kang ketaman asmara

ora nimas trus iki potretmu

kok nyelip nang buku

opo iki kleru ora kanggo aku

amarga kertas kuwi mung isi seratanmu

atur panuwun marang aku

yen to sliramu pareng ngampil buku ..

mBlitar, 23 April 2012 … 24:00 ..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.