ndak coba mangertine lan nampa
apa kang dadi kasunyatane uripku …
rasa iki wus njangget jroning kalbu
rikala sliramu uga ngendika tresna

ndak kanthi tumekaning rasa ing penggalehmu…
ora gampang kaya sing ndak karepake ….
nimas ………
sumunare mripatmu nuwuhake sih tresna ing atiku ..


titising lan luwese pangucapmu ….
ndadekake rasa ing atiku tansaya ngrebaka …
ora tak selaki menawa aku pancen tresna sliramu….

rikala sliramu ngucapake rasa
nalika kuwi atiku bombong lan bungah.
ananging…….

pancen ora pantes wong kaya aku
nampani sih ketresnanmu……….
nyuwun sih pangapuramu…….
aku wis salah ngucapake rasa marang sliramu

sing gedhe pangapuramu nimas ……
aku kang wus cumanthaka mratelaake tresna ….
matur nuwun sliramu wus kersa nyadarake aku ….
matur nuwun sliramu wus kersa ngelengake aku …..

yen sak temene wong kaya aku ora pantes sesandingan kara kenya
kang kaya sliramu …..
ora sak pantese nuwuhake rasa marang sliramu ……
pisan maneh matur nuwun …..

mugo – muga gusti
kersoa paring pangapura marang kawulane
kaya aku iki ……
kang ora ngerti trapsila………..
kang ora ngerti yen tha …
mung sangkrah kang ora pantes …..
nduwe rasa tresno lan sesandhingan karo sliramu…

Blitar, Medio April 2001

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.