mendung temlawung opo pratanda udan

ah … mung grimis ngrecih

tumiyuping angin sembribit ngawa rasa

mbuyarake wewayanganmu

mendung temlawung opo pratanda udan

mangka soroting rahina ngancar-ancar

madangi jagad peteng lelimengan

ah .. rasaku durung luntur

 

kamangka wus ndak kanthi luwih 1000 sasi

nglegewa ing pengangen-angenku

nalikanira nate ngucap janji

rikala ndak pagut lathimu nang tengahing candi

yekti rasa kang nyawiji

ananging dudu aku sing mblenjani ..

 

 

Bantarangin, Wetan nDeso, 18 Januari 2012

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.