gerimis sansaya gedhe
gerimis arep dadi udan
langit mendung peteng tanpa lintang
sepi tanpa suara
wening tan ana lelagon
gurit-ku panjeriting ati
ati atis
ati wengis
ati miris
ati kang kebak tangis
gurit-ku sepo
sepo tanpa suara
sepo tanpa lukita
sepo tanpa pramusita
gurit-ku gegambaraning ati sepi
gurit-ku pralambang temekaning prahara
gurit-ku impen kang dadi nyata
Bumi Bung Karno, 10 Okt 2010

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.