images3aku dudu tanduran kang edi lan peni
uga dudu puspa arum
kepara dadi musuhe kadang tani
opo maneh nduwe pengarep-arep tinandur ing tamansari
 
aku ….
cinipta dadi alang-alang
tumungkul saka sela-selaning bumi
 
aku … ngrumangsani
mung saderma alang-alang
kang ngebaki pekarangan lan ngalang-alangi sesawangan
tanpa daya lan guna 
 
mung tanduran pinggir ratan
kang ora gampang tumpes rasa lan pangrasaku
uripku landesan bekti mring Gusti
gondelan ayat-ayat suci
pedoten oyot-oyotku isa kangga tamba
talinen kenceng godong-godongku dadi siji
isa kanggo tutup gubuk-gubuk katresnan
minangka tanda bekti lan ikhlasku mring agesang
 
 
Parak Isuk (02.45) 25 Desember 2013, Pondok Kopi “Karoteh”
 
 
TRANSLATE BAHASA INDONESIA
 
Ilalang
 
aku bukan tanaman yang indah dan bagus
juga bukan bunga yang harum
tanaman yang dimusuhi petani
apalagi berharap jadi tanaman penghias tamansari
 
aku
dicipta  sebagai ilalang
tumbuh darisela-sela bumi
 
aku menyadari
hanya sebatas ilalang
memenuhi halaman dan mengganggu pandangan
tiada daya dan guna
 
hanya tanaman tepi jalan
yang tidak mudah mati rasa dan asaku
hidupku karena berbakti pada Tuhanku
berpegang pada ayat-ayat suci
putus akar-akar ku bisa untuk obat
ikatlah daunku jadi satu
untuk atap rumah-rumah cinta
sebagai bakti dan ikhlasku pada kehidupan

Comments (1)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.