Aku Lunga

aku lunga ninggal gagasan lunga mengetan mapak srengenge marani tumungkule dina aku lunga ninggal pengarep ngungkuri laku ninggal sliramu mung prasaja setia tuhu aku lunga njupuk impen tumraping panguripan sejati nyawiji ing prajanji suci kantinen tekaku nimas masio mung layang tanda tresna pratanda kapang uripku amarga ninggal ake sliramu … Ngisor Ringin, 26 – 02