Tag: Tresna

Dimar Panguripan

….. katur sliramu .. #Nona Dewanti# .. netramu kaya panjerina esemmu kaya tetesing madu pasuryanmu cinandra rembulan ing rahina tresnamu kaya tibaning embun wayah esuk

Simbok

aku mung sak dermo bocah kang mijil saka gua garbamu aku mung sak dermo banyu nista kang mbok gembol lan gulawentah kanti kebak asih lan tresna ¬† aku mung sak dermo lemah abang kang sinebul roh suci dening Gusti kinanti…