Tag: Sastra

Prastawa

Wus ora ono rembuk lan gunem

Mung gari kekesing ati kang adem

Ora ono swara kekidungan ing tengah wengi

Ngidungake panguripan mring mulyaning putra-putri

Janjimu Ing Wengi

janjimu ing wengi kang sepi kemulan rembulan rerungketan kinanthi kidung asih janjimu ing wengi kang sepi sliramu titipake marang rembulan mbarengi gegodongan gegojekan rerangkulan pang-pang garing wengi kang atis wengi kang tanpa lintang mamring tanpa swara panduluku tansah pengin ngaras…