Sewindu Luwih Patang Warsa

candra wes angslup gumanti baskara tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep nguntapake lakune tetes – tetes embun minangkani janji marang panguripan wus sewindu luwih patang warsa ngreronce kidung bebarengan ing lembar – lembar katresnan dudu mung kidung ananging kasunyatan wus sewindu luwih patang warsa ngumbara ing donyaning bebrayan ngrungkepi angen-angen mring kabegjan mung satuhu

Ngreksa Rasa, Ngreksa Tresna

rong puluh tahun wus lumaku
tansah ndak simpen rapet jroning kalbuku
ora isa luntur dening lumakuning wektu
amarga iku tulisan-tulisan gusti kang kudu dilakoni

ora isa ilang esem manismu
ora bakal musna sorot netramu
pra dak selaki aku nate nyimpen rasa

kang nate nancep mring kalbuku
endahing crita kawuri tansah dadi memori
rina trus lumaku nyedaki ratri
baskara meh angslup gumanti candra

Karena Aku Masih Rindu

selalu kuharap hadirmu dalam bingkai rindu selalu ingin ku temui dalam cinta dan kesucian hati semua tak lepas dari asa akan peluk dan dekap mesra enggan tuk menjauh dalam bisik pada kedalaman relung-relung jiwa ku telentang pasrah menunggu peluk cium cumbu rayu ku tengadahkan wajah rentangkan tangan harap dekap dalam kehangatan gelora asmara jangan engkau