Tag: nimas

Potret Nyelip Nang Buku

tak waca kanthi permati sasuwek kertas abang ati tak baleni siji-siji tembung kuwi ora ketemu surasa kangen ing ati tak waca nganggo kaca mata pancen ora ana tembung tresna angen-angen ku pancen ngayawara mbujung ati kang ketaman asmara ora nimas…

Aku Lunga

aku lunga ninggal gagasan lunga mengetan mapak srengenge marani tumungkule dina aku lunga ninggal pengarep ngungkuri laku ninggal sliramu mung prasaja setia tuhu aku lunga njupuk impen tumraping panguripan sejati nyawiji ing prajanji suci kantinen tekaku nimas masio mung layang…