Tag: Katresnan

Alang – Alang

aku dudu tanduran kang edi lan peni uga dudu puspa arum kepara dadi musuhe kadang tani opo maneh nduwe pengarep-arep tinandur ing tamansari   aku …. cinipta dadi alang-alang tumungkul saka sela-selaning bumi   aku … ngrumangsani mung saderma alang-alang…