Tag: Guritan

Sewindu Luwih Patang Warsa

IMG_05032014_103533candra wes angslup gumanti baskara
tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep
nguntapake lakune tetes – tetes embun
minangkani janji marang panguripan

wus sewindu luwih patang warsa
ngreronce kidung bebarengan

ing lembar – lembar katresnan

dudu mung kidung ananging kasunyatan

wus sewindu luwih patang warsa
ngumbara ing donyaning bebrayan
ngrungkepi angen-angen mring kabegjan
mung satuhu mureh ridho ning Gusti Allah
 Medio
… Tengah Wengi …..
…. Pinggir Rel : Pos 3 RW 15 .. (setahun kepungkur)

Alang – Alang

aku dudu tanduran kang edi lan peni uga dudu puspa arum kepara dadi musuhe kadang tani opo maneh nduwe pengarep-arep tinandur ing tamansari   aku …. cinipta dadi alang-alang tumungkul saka sela-selaning bumi   aku … ngrumangsani mung saderma alang-alang…