Sewindu Luwih Patang Warsa

candra wes angslup gumanti baskara tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep nguntapake lakune tetes – tetes embun minangkani janji marang panguripan wus sewindu luwih patang warsa ngreronce kidung bebarengan ing lembar – lembar katresnan dudu mung kidung ananging kasunyatan wus sewindu luwih patang warsa ngumbara ing donyaning bebrayan ngrungkepi angen-angen mring kabegjan mung satuhu