Tag: Guritan

Sewindu Luwih Patang Warsa

candra wes angslup gumanti baskara tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep nguntapake lakune tetes – tetes embun minangkani janji marang panguripan wus sewindu luwih patang warsa ngreronce kidung bebarengan ing lembar – lembar katresnan dudu mung kidung ananging kasunyatan wus sewindu luwih patang warsa ngumbara ing donyaning bebrayan ngrungkepi angen-angen mring kabegjan mung satuhu […]

Read More

Alang – Alang

aku dudu tanduran kang edi lan peni uga dudu puspa arum kepara dadi musuhe kadang tani opo maneh nduwe pengarep-arep tinandur ing tamansari   aku …. cinipta dadi alang-alang tumungkul saka sela-selaning bumi   aku … ngrumangsani mung saderma alang-alang kang ngebaki pekarangan lan ngalang-alangi sesawangan tanpa daya lan guna 

Read More