Tag: Geguritan

Prastawa

Wus ora ono rembuk lan gunem

Mung gari kekesing ati kang adem

Ora ono swara kekidungan ing tengah wengi

Ngidungake panguripan mring mulyaning putra-putri

Sewindu Luwih Patang Warsa

IMG_05032014_103533candra wes angslup gumanti baskara
tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep
nguntapake lakune tetes – tetes embun
minangkani janji marang panguripan

wus sewindu luwih patang warsa
ngreronce kidung bebarengan

ing lembar – lembar katresnan

dudu mung kidung ananging kasunyatan

wus sewindu luwih patang warsa
ngumbara ing donyaning bebrayan
ngrungkepi angen-angen mring kabegjan
mung satuhu mureh ridho ning Gusti Allah
 Medio
… Tengah Wengi …..
…. Pinggir Rel : Pos 3 RW 15 .. (setahun kepungkur)

Ngreksa Rasa, Ngreksa Tresna

Lelaki dan Sepedarong puluh tahun wus lumaku
tansah ndak simpen rapet jroning kalbuku
ora isa luntur dening lumakuning wektu
amarga iku tulisan-tulisan gusti kang kudu dilakoni

ora isa ilang esem manismu
ora bakal musna sorot netramu
pra dak selaki aku nate nyimpen rasa

kang nate nancep mring kalbuku
endahing crita kawuri tansah dadi memori
rina trus lumaku nyedaki ratri
baskara meh angslup gumanti candra