Tag: asmara

Wus Luwih Satus Candra

wektu wis lumaku luwih satus candra mungkurake karep ing rasa kang tansah lelimengan ing tapluking netraku   wektu wis lumaku luwih satus candra nalika sliramu pamitan netepi karep nguber asmara kinanthi pangestuku rikala semana   wektu wis lumaku luwih satus…