unnamedaku mung sak dermo bocah
kang mijil saka gua garbamu
aku mung sak dermo banyu nista
kang mbok gembol lan gulawentah
kanti kebak asih lan tresna
 
aku mung sak dermo lemah abang
kang sinebul roh suci dening Gusti
kinanti ikhlasmu .. Mbok..
mung kinanti pangestu panjenengan
aku mecak-i dalan-dalan panguripan
 
 
menawa kuwawa
aku pengin nggelung srengenge
nggendong rembulan
mbuntel samudra katur panjenengan
menangka ganti lan ijol budimu
ananging ra cukup Mbok .. ra cukup
tresnamu sak dawa-ne dalan panguripanku
seka lair tumekaning pati
 
mbok
aku anakmu kang tansah ngawe susah
anakmu kang isih pijer ngrepoti gawe
anakmu kang tansah cubluk ing pamikir
aku nyuwun palilahmu
mbasuh ampeyanmu  nganggo tetesing waspaku
 
Parak Isuk, … pojok kutho Blitar,  3 Oktober 2012
 

Terjemahan Bahasa Indonesia

aku hanyalah seorang anak

yang terlahir dari rahimmu

aku hanya setetes air hina

yang dikandung dan dididik

dengan penuh kasih dan sayang

aku hanyalah seonggok tanah merah

yang ditiupkan roh suci oleh Allah SWT

dengan ikhlasmu bu ..

hanya dengan doa dan restumu

aku menjalani kehidupan

Jika mampu

aku ingin merengkuh matahari

mengendong rembulan

membungkus air samudra untuk ke serahkan padamu

sebagai balas budiku

tapi semua nggak cukup bu, tidak cukup

rasa sayangmu sepanjang jalan kehidupanku

dari lahir hingga matiku

Ibu

aku anakmu yang selalu menyusahkanmu

anakmu yang masih selalu merepotkanmu

anakmu yang selalu bodoh dalam berpikir

ijinkan aku

membasuh kakimu dengan air mataku

Sumber Foto

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.