wektu wis lumaku luwih satus candra

mungkurake karep ing rasa

kang tansah lelimengan

ing tapluking netraku

 

wektu wis lumaku luwih satus candra

nalika sliramu pamitan

netepi karep nguber asmara

kinanthi pangestuku rikala semana

 

wektu wis lumaku luwih satus candra

aruming rikmamu

manis esemmu

netramu kang cinandra rina

solah bawamu kang tansah anglam-lami

lakuku ing padhang panguripan

 

wektu wis lumaku luwih satus candra

wewayangira tansah ngetut lakuku

nimas, puspitaning ati ..

muga Gusti paring kabagyan marang sliramu

kinanthi pandonga suci mreh rasa pangrasaku

lilakno wewayanganmu tansah ndak kekep

kanthi kebak asih, amarga mung wewayangmu

kang tansah ngancani aku napaki pangarep-arep

 

 

Gedog,.. lingsir rina .. 10-09-11

Source

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.