wus telung windu kepungkur ing dalan iki

sliramu nate ndak kanthi mencak-i wengi

rikala rembulan tumungkul rerangkulan ratri

pasuryanmu endah kaya lintang panjerina

nimas,

wus kaping sanga ganti mangsa

isih krasa anget astaku rikala ngaras pipi-mu ing pinggir desa

tan ana pangucap saka lathimu kang rinungket rasa

gunung gambar wonosadi

nunut nyekseni asmaraning wijaya kusuma,

kang nggondo arum ing wayah dalu

sumebar ngebaki dalan-dalan wengi,

nimas,

telung windu wus lumaku

crita kuwi tansah lelimengan ing impenku

crita kawuri kang tansah ndak patri ing ati

Gantiwarna, Pungkasan Syawal 1431 H

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.