janjimu ing wengi kang sepi
kemulan rembulan rerungketan
kinanthi kidung asih

janjimu ing wengi kang sepi
sliramu titipake marang rembulan
mbarengi gegodongan gegojekan
rerangkulan pang-pang garing

wengi kang atis
wengi kang tanpa lintang
mamring tanpa swara
panduluku tansah pengin ngaras pipimu

pengangen-angenku, panrawang kang pupus
kabukak siji mboko siji
alon.. prasasat tanpa suara
mung katresnan jati kang lumaku
tumapak lan kudu jumangkah
ngrungkepi janji-janjimu ing wengi..

lilakno anggamu tak rengkuh kang pungkasan
krana aku kepenging ngopeni crita iki
tresna kang kabuncang,….
bebarengi janjimu ing wengi kang cinidra

Blitar, 19-4-2010

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.