ing pojok desa

tak kanti tekane embun

bebarengan ocehing manuk ing wayah isuk

rikala suket-suket isih rerungketan

krasa atis

angin isih sepi

embun tumetes nelesi lemah-lemah abang

embun kang ngawa warta

warta marang sa-dengah titah

oh… isih ono panguripan

embun ora cidro marang janjine

amarga embun tansah setya

kanthi ngawruhake rasa

rasa tresnane marang panguripan

oh.. embun

tekamu nelesi ati

tekamu

nggugah pangarep-arep

marang crita urip kang dawa

Mburi Rel, Gedog 22 Oktober 2010

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.