….. katur sliramu .. #Nona Dewanti# ..

netramu kaya panjerina
esemmu kaya tetesing madu
pasuryanmu cinandra rembulan ing rahina
tresnamu kaya tibaning embun wayah esuk

rikala …
gendhing-gendhing panguripan wes di tabuh
layang-layang kamulyan wus kawaca
aja takon dununge tresnaku mring sliramu
masia mbok jaluk atiku ora bakal ana wewayanganmu
amarga sliramu wus nyawiji jroning badanku

mrene yayi lungguh jejer pun kakang
ikhlasna tanganmu ndak kanthi
nyekel gagasan bebrayan agung
ikhlasna ndak rengkuh bakuh sliramu
amerga aku guru lanangmu

kene nimas gegantilaning ati
waosen tulisan – tulisan penguripan iki
dudu mung katresnan lan kamulyan
ora mung manising madu bebrayan
ananging uga peteng-e kahanan

aku ora iso mlaku dhewe mecak-i dalan panguripan
amarga dimar-e nang astamu
sliramu ora bakal teka ing samudra kamulyan
amarga pituduhing urip sing ngasta aku
ayo nimas bebarengan nglakoni lan macak-i dalan iki
kanthi reroncening rasa, cipta lan karsaningsun lawan sliramu ..

……, tengah wengi … gedog, 6 april 2013

 

Translate Bahasa Indonesia

translate ….

 

Cahaya Kehidupan

matamu seperti bintang
senyummu seperti tetes madu
wajahmu laksana rembulan di malam hari
kasihmu seperti jatunya embun pagi

ketika …
tembang-tembang kehidupan di nyanyikan
surat-surat kebahagiaan sudah terbaca
jangan tanyakan dimana cintaku padamu
walaupun kau minta hatiku tidak akan ada dirimu disana
karena dirimu sudah menyatu dalam ragaku

sini dinda duduk dekat kakanda
ikhlaskan tanganmu ku genggam
untuk bersama menggapai kebahagiaan hidup
ikhlaskan aku rengkuh erat dirimu
karena akulah lelakimu

sini dinda pepujaan hati
baca tulisan-tulisan kehidupan ini
tidak hanya cinta dan kebahagiaan
tidak hanya manisnya kehidupan
tapi juga terjal cobaan kehidupan

aku tidak bisa sendiri menjalani hidup
karena cahaya kehidupan ada padamu
dirimupun tidak akan sampai pada kebahagiaan hidup
karena jalan-jalan kehidupan ada padaku
mari dinda bersama sama menjalani kehidupan ini
dengan menyatukan rasa, cinta dan kehendakku padamu

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.