Category: Geguritan

Kidung Kagem Rama Kyai

mendung ngelayut ing langit nginggil kutho panas sak nilika musna bledek nyamber kairing tumiyupipun angin dipun kanthi gerimis nelesi bumi pertiwi

Read More

Ndak Suwun Sih Pangapuramu Yen Aku Tresna Marang Sliramu

ndak coba mangertine lan nampa apa kang dadi kasunyatane uripku … rasa iki wus njangget jroning kalbu rikala sliramu uga ngendika tresna ndak kanthi tumekaning rasa ing penggalehmu… ora gampang kaya sing ndak karepake …. nimas ……… sumunare mripatmu nuwuhake sih tresna ing atiku ..

Read More