Category: Geguritan

mBatik Rasa

tak rengkuh bakuh sliramu rinungket rapet kejiret rasa kang njangget aku tansah pengin naleni rasa katresnanmu

Read More

Dimar Panguripan

….. katur sliramu .. #Nona Dewanti# .. netramu kaya panjerina esemmu kaya tetesing madu pasuryanmu cinandra rembulan ing rahina tresnamu kaya tibaning embun wayah esuk

Read More