Category: Geguritan

Dluwang Njero Laci

esemmu kang pungkasan isih tak simpen tansah tak ronce ing telenging ati masio mung dadi pengangen-angen wus telung windu lumaku

Read More

Alang – Alang

aku dudu tanduran kang edi lan peni uga dudu puspa arum kepara dadi musuhe kadang tani opo maneh nduwe pengarep-arep tinandur ing tamansari   aku …. cinipta dadi alang-alang tumungkul saka sela-selaning bumi   aku … ngrumangsani mung saderma alang-alang kang ngebaki pekarangan lan ngalang-alangi sesawangan tanpa daya lan guna 

Read More

Selamat Ulang Tahun Isteriku

ya Rabb .. ijinkan aku untuk memohon pada-MU limpahkanlah kami tidak sekedar cinta namun segenap kasih dan sayang dalam setiap tarikan nafas kami jadikan setiap hembusan nafas kami adalah do’a

Read More