Category: Geguritan

Prastawa

Wus ora ono rembuk lan gunem Mung gari kekesing ati kang adem Ora ono swara kekidungan ing tengah wengi Ngidungake panguripan mring mulyaning putra-putri

Read More

Sewindu Luwih Patang Warsa

candra wes angslup gumanti baskara tumiyuping angin sumilir nggawa pengarep – arep nguntapake lakune tetes – tetes embun minangkani janji marang panguripan wus sewindu luwih patang warsa ngreronce kidung bebarengan ing lembar – lembar katresnan dudu mung kidung ananging kasunyatan wus sewindu luwih patang warsa ngumbara ing donyaning bebrayan ngrungkepi angen-angen mring kabegjan mung satuhu […]

Read More

Ngreksa Rasa, Ngreksa Tresna

rong puluh tahun wus lumaku tansah ndak simpen rapet jroning kalbuku ora isa luntur dening lumakuning wektu amarga iku tulisan-tulisan gusti kang kudu dilakoni ora isa ilang esem manismu ora bakal musna sorot netramu pra dak selaki aku nate nyimpen rasa kang nate nancep mring kalbuku endahing crita kawuri tansah dadi memori rina trus lumaku […]

Read More